DS-41-2

Nazwa kodowa DS-41-2
Stan badań Zakończone bez możliwości kontynuacji
Grupa badawcza Nieznany zespół w ściśle tajnym kompleksie położonym w obrębie dzisiejszego ████████████ Okręgu Administracyjnego. Szczegóły projektu zostały zatajone na najwyższym poziomie (protokół SYBIR-88) i utracone w wyniku incydentu „Gniew Boży”.
Cel badań Badania rozpoczęte w późnych latach 50. w ramach programu nuklearnego Związku Radzieckiego, ściśle tajnego podprogramu „Sobaka-Kostka-0”. Najprawdopodobniej celem było przełamanie doktryny Wzajemnego Zagwarantowanego Zniszczenia poprzez masową produkcję jednostek DS-41-2 i przejęcie lub zniszczenie Ameryki Północnej. Alternatywne teorie postulują, że DS-41-2 miał być użyty dopiero po ewentualnej zagładzie nuklearnej w celu szybkiego przywrócenia Związku.
Wyniki badań Dnia ██.██.1962 r o godz. 19:37 czasu uniwersalnego miał miejsce incydent „Gniew Boży”, co uznaje się za koniec badań nad DS-14-2. Całkowite unicestwienie kompleksu uniemożliwiło kontynuację badań czy nawet ustalenie przyczyn wypadku. Przypuszcza się, że doszło do awarii jednej z jednostek DS-14-2, zapoczątkowując darzenie nuklearne klasy XIV lub wyższej.
Nietypowe właściwości
  • Eksperymentalny napęd nuklearny o przewidywanym czasie działania rzędu tysiąca lat.
  • ████████████ ███████ ████ ████████████ ████████ ████████████.
  • Konstrukcja z nieznanych ████████████. Pozostała dokumentacja techniczna nie pozwala dokładnie określić wykorzystanych materiałów czy procesów technologicznych.
Ilustracja

Rysunek został znaleziony przez wywiad radziecki w ściśle tajnych powojennych japońskich aktach dotyczących █████████████ ███████████ oraz operacji Nowy Świt. Przedstawia on najprawdopodobniej jednostkę DS-41-2 lub jeden z prototypów. Autor nieznany.

Fotografia rysunku