DS-41-1

Nazwa kodowa DS-41-1 „Woltek“
Stan badań Badania wstrzymane do odwołania
Grupa badawcza Komitet Naukowy ds. Specjalnych Organizmów z Zastosowaniami Militarnymi, prowadzony przez Siergieja Iwanowicza Zetżetźeta
Cel badań Badania rozpoczęte 13.9.1942 r. na polecenie █████████ ████████████ w celach walki w planowanym ataku Związku Radzieckiego na Japonię przeciwko japońskim jednostkom specjalnym, uzbrojonym w dalekozasięgowe ██████████ ██████████████████████.
Wyniki badań Badania zakończone ██.█.19██ r. po tragicznej śmierci większości personelu i destrukcji części kompleksu Państwowych Laboratoriów Ludowych im. Włodzimierza Lenina w wyniku eksperymentu z jedną z nietypowych właściwości Woltków.
Nietypowe właściwości
  • Nieproporcjonalnie (do rozmiaru ciała) głośne klaskanie.
  • Supermoce elektryczne.
Niektóre Woltki posiadały również poniższą właściwość. Z powodu przedwczesnego zakończenia badań, nie jest ona dobrze zrozumiana i mogła stanowić zagrożenie wobec personelu.
  • Możliwość █████████████ martwych ██████████.
Ilustracja

Zdjęcie odzyskano z oryginalnej radzieckiej dokumentacji DS-14-1 i odrestaurowano metodami cyfrowymi.